Compliance

Compliance: etiQs Integrity Services zet de moderne compliance functie op de kaart

Compliance beperkt zich niet meer tot het louter toezien op het voldoen aan de wet. De compliance officer houdt zich tegenwoordig bezig met maatschappelijke normen en waarden en de interne bedrijfscultuur. Wij noemen deze functie dan ook 'de hoeder van de integriteitsagenda van de onderneming'. Het takenpakket van deze hoeder verschilt echter sterk per organisatie. Wat past bij uw organisatie? Onze ervaring leert dat duidelijkheid over de functie de ontwikkeling en het functioneren van compliance sterk ten goede komen. Neem daarom gerust contact met ons op om te kijken wat voor uw organisatie het beste werkt.

Het is niet altijd duidelijk op wiens bord de functie van regisseur en cultuurmanager moet komen. Vaak krijgen risicomanagers hier mee te maken. Hun functie zou zich echter moeten focussen  op het in kaart brengen van risico's en het versterken van de financiële positie van de instelling. De moderne compliance officer, daarentegen, zou de regie moeten nemen over de integere bedrijfsvoering.

Toch worden in de praktijk van de compliance functie rapportages verlangd die sterk doen denken aan risicomanagementrapportages. Het vergt een nieuwe denkwijze om integriteitsmanagement een centraal onderdeel van risicomanagementrapportages te maken. etiQs ondersteunt hierbij.