Forensic

Over Forensic: de feiten naar boven halen

Ondanks een uitstekend integriteitsbeleid kunnen er gevallen van fraude voor komen. Ook in uw organisatie. Fraude komt voor in de ‘beste’ organisaties. etiQs assisteert bij het zoeken en onderzoeken van en naar belangrijke feiten bij mogelijke integriteitsschendingen zoals fraude en corruptie.In samenwerking met Forensics & Finance onderzoeken forensic auditors fraude of vermoedens daarvan. etiQs werkt samen met professionals uit verschillende vakgebieden met jarenlange ervaring in zowel  lijn- en staffuncties  als forensic auditing.

Bij een dergelijk onderzoek worden gegevens verzameld en geanalyseerd. Vervolgens worden de ontdekte feiten rondom eventuele fraude gepresenteerd. Het gaat hierbij om strafbare feiten zoals verduistering, valsheid in geschrifte of diefstal. Uiteraard gaat het hier om gevoelige en vertrouwelijk zaken. etiQs en haar partners hanteren derhalve een integere aanpak die erop gericht is de feiten naar boven te halen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.