Governance

Governance: denkt u aan alle stakeholders?

De laatste jaren is het stakeholdermodel een vaakgenoemde term. Waar vroeger alleen gekeken werd naar de belangen van aandeelhouders, wordt nu verwacht dat er in de beleidsbepaling van organisaties met alle belanghebbenden rekening gehouden wordt. etiQs ondersteunt organisaties met behulp van advies, training en opleiding om de governance structuur- en cultuur neer te zetten zodat de belangen van alle stakeholders gediend worden.

Governance staat voor alle processen, systemen en beheersmaatregelen waardoor organisaties opereren en zorgt voor bescherming van de belangen van alle stakeholders.  Aan de basis van governance staat het gedrag van bestuurders. Het is essentieel dat bestuurders voldoende expertise en ervaring hebben en zich op een verantwoordelijke manier opstellen. Zij dienen ook een cultuur van compliance en ethiek te bewaken die verder rijkt dan alleen woorden. De jarenlange ervaring van etiQs kan u helpen om binnen uw organisatie een transparante governance structuur op te bouwen, zodat u geen stakeholders over het hoofd ziet.