Integriteitsmanagement

Integriteitsmanagement is altijd en overal

Integriteit is een levend thema dat voortdurend in beweging is. Integriteit is aan de orde van de dag en komt voor in alle aspecten van het werk. De ervaring van etiQs leert dat de betrokkenheid van medewerkers bij integriteitsmanagement groot is, maar wat betekent dat voor u?

Wij zien integriteit als professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat managers en medewerkers in staat moeten zijn om zelfstandig verantwoordelijke en zorgvuldige afwegingen maken en deze te verantwoorden. Integriteit is daarmee niet een van buitenaf opgelegde norm, maar een van binnenuit aanvaarde verantwoordelijkheid. De integriteit van de medewerker vindt haar uitgangspunt niet  in een vraag als ‘hoe voorkom ik dat ik de regels overtreed?’, maar (let op de positieve formulering) in de vraag ‘hoe doe ik mijn werk goed?’. etiQs begeleidt organisaties en hun medewerkers in de bewustwording van professionele verantwoordelijkheid en morele oordeelvorming.