Integriteitsmanagement

Integriteitsmanagement is altijd en overal - etiQs Integrity Services zet de moderne compliance functie op de kaart

Integriteit is een levend thema dat voortdurend in beweging is. Integriteit is aan de orde van de dag en komt voor in alle aspecten van het werk. De ervaring van etiQs leert dat de betrokkenheid van medewerkers bij integriteitsmanagement groot is, maar wat betekent dat voor u?

Wij zien integriteit als professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat managers en medewerkers in staat moeten zijn om zelfstandig verantwoordelijke en zorgvuldige afwegingen maken en deze te verantwoorden. Integriteit is daarmee niet een van buitenaf opgelegde norm, maar een van binnenuit aanvaarde verantwoordelijkheid. De integriteit van de medewerker vindt haar uitgangspunt niet  in een vraag als ‘hoe voorkom ik dat ik de regels overtreed?’, maar (let op de positieve formulering) in de vraag ‘hoe doe ik mijn werk goed?’. etiQs begeleidt organisaties en hun medewerkers in de bewustwording van professionele verantwoordelijkheid en morele oordeelvorming.

Compliance beperkt zich niet meer tot het louter toezien op het voldoen aan de wet. De compliance officer houdt zich tegenwoordig bezig met maatschappelijke normen en waarden en de interne bedrijfscultuur. Wij noemen deze functie dan ook 'de hoeder van de integriteitsagenda van de onderneming'. Het takenpakket van deze hoeder verschilt echter sterk per organisatie. Wat past bij uw organisatie? Onze ervaring leert dat duidelijkheid over de functie de ontwikkeling en het functioneren van compliance sterk ten goede komen. Neem daarom gerust contact met ons op om te kijken wat voor uw organisatie het beste werkt.

Het is niet altijd duidelijk op wiens bord de functie van regisseur en cultuurmanager moet komen. Vaak krijgen risicomanagers hier mee te maken. Hun functie zou zich echter moeten focussen  op het in kaart brengen van risico's en het versterken van de financiële positie van de instelling. De moderne compliance officer, daarentegen, zou de regie moeten nemen over de integere bedrijfsvoering.

Toch worden in de praktijk van de compliance functie rapportages verlangd die sterk doen denken aan risicomanagementrapportages. Het vergt een nieuwe denkwijze om integriteitsmanagement een centraal onderdeel van risicomanagementrapportages te maken. etiQs ondersteunt hierbij.