Over ons

Altijd op zoek naar de "echte" verbinding

Het “Morele Kompas” is één van de belangrijkste succesfactoren voor het onderhouden en versterken van Governance, Compliance & Integriteit in een organisatie. En één van de meeste onderschatte en meest kwetsbare succesfactoren”. 

Kijk maar wat de afgelopen 10 jaar schandalen hebben gedaan met de reputatie van organisaties. Met etiQs ijken en herijken we het morele kompas van organisaties en van de mensen die er werken.

Dit is altijd maatwerk, bij voorkeur preventief in plaats van achteraf.

Theo Quaijtaal

Gedragscode etiQs Integrity Services

etiQs Integrity Services hecht grote waarde aan ethisch handelen. Kwaliteit en ethiek zijn de verbindende factoren tussen etiQs en haar klanten.

EtiQs heeft een gedragscode ontwikkeld die afgeleid is van de gedragscode van de vereniging van Register Controllers.

De code beschrijft vijf fundamentele beginselen die richting moeten geven aan het gedrag van de etiQs consultant.

  1. Integriteit;
  2. Objectiviteit;
  3. Deskundigheid en zorgvuldigheid;
  4. Geheimhouding;
  5. Professioneel gedrag.

Klik hier voor de volledige gedragscode