Nieuws

Zelfevaluatie: een wettige en wenselijke must in de boardroom - artikel Theo Quaijtaal in Tijdschrift voor Compliance
01 september 2017

Een adequate ‘zelfevaluatie’ binnen de raad van commissarissen (hierna: RvC) is nog altijd geen

vanzelfsprekendheid, noch gemeengoed, zeker niet bij de grotere, beursgenoteerde ondernemingen.

Dat het weinig gebeurt wordt in recent onderzoek toegeschreven aan het feit dat sommige Raden nogal

‘eenvormig’ zijn en naar binnen gericht. De leden bevestigen elkaar, er is weinig ruimte voor kritische

zelfreflectie, er hoeven geen buitenstaanders bij. Maar is dit alles? Kan er niet ook gewoon sprake zijn van

onbekendheid met zelfevaluatie en hoe hier vorm aan te geven?

Het hele artikel is te downloaden bij de uitgever van het Tijdschrift voor Compliance

Artikel Tijdschrift voor Compliance