Nieuws

Integriteitsschendingen in de boardroom, thema bij PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht op 1 december a.s..
14 oktober 2014

Welke structurele en/of groepsdynamische processen die fraude en integriteitsschendingen in de hand kunnen werken doen zich voor in de boardroom en hoe zijn te verklaren?  Een antwoord hierop zou de opmaat kunnen vormen voor een nadere invulling van de rol van de toezichthouder: wat kan hij (proactief) doen om fraude, integriteitsschendingen of onwenselijke situaties te voorkomen? Interesse? Neem contact op met PIT. http://www.toezichtmetpit.nl/