Diensten

Hoe houdt u toezicht op het complexe systeem van corporate governance?

Hoe houdt u verantwoord toezicht?

De laatste jaren staat de toezichthouder steeds meer onder druk door de diverse schandalen. Vanuit maatschappelijk belang worden er ook meer eisen gesteld aan de toezichthouder. Bovendien wordt verwacht dat de Raad van Toezicht (RvT) professioneel handelt en deskundig is. Goed bestuur (corporate governance) is een complex systeem. Het staat voor alle processen, systemen en beheersmaatregelen waardoor organisaties kunnen opereren en zorgt tevens voor bescherming van alle stakeholders. EtiQs ondersteunt organisaties met behulp van advies en training/workshops om een goede governance structuur en cultuur neer te zetten. EtiQs heeft een meer gedifferentieerd workshop aanbod dat verder gaat dan alleen inzoomen op de formele rol van de RvT. In de workshops wordt ingegaan op de praktische invulling van verantwoord toezicht houden.

Algemeen management (a.i.)

etiQs is ervaren in het tijdelijk uitvoeren van een opdracht op bestuurs- en directieniveau, of tijdelijk leiding te geven aan complexe projecten. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en hechten aan blijvend resultaat, dat ook geborgd is nadat wij onze opdracht als interim-directeur hebben afgerond.

etiQs adviseurs in creƫren en ontwikkelen

etiQs ondersteunt bij het (CO)-creëren van een goede organisatie structuur en daagt uit, ondersteunt om een betrokken cultuur te ontwikkelen. Onze drivers Innovatie, vakmanschap en professionaliteit. Onze vakgebieden, Algemeen management, Financieel management, Integriteit, Governance, Compliance & Forensic. Interesse? neem gerust contact op.

Integriteit nul-meting

Wat is de stand van Integriteit binnen uw organisatie?
De integriteit nul-meting is een instrument dat op basis van de SIO-richtlijn is ontwikkeld. De integriteit van de organisatie wordt gemeten via een zevental kernthema’s. Lees meer over de SIO norm op http://www.stichtingsio.nl/ De integriteit nul-meting van etiQs is een eenvoudig en praktisch hulpmiddel om een globaal beeld te krijgen over de beleving van integriteitsmanagement in uw organisatie. Meer weten, neem gerust contact op.

Dilemma workshop

Hoe worden integriteits dilemma's bij u op de werkvloer besproken?
Medewerkers in organisaties worden regelmatig geconfronteerd met ethische dilemma’s. De materie is nooit zwart of wit, goed of slecht en dat is soms best lastig. De dilemmaworkshop ‘Ethiek & Governance’ gaat over morele moed en ondersteunt iedere medewerker bij karaktervorming met betrekking tot deze thematiek. Download hier de flyer

Red Flag workshop

Welke integriteitsrisico's zijn er in uw organisatie?
Een Red Flag Integriteit is een situatie in de organisatie die een risico oplevert voor het integer handelen (van medewerkers, managers, bestuurders, andere partijen). Bij Red Flags gaat het niet om feitelijke integriteitovertredingen (diefstal, intimidatie, onzorgvuldig omgaan met informatie etc.). We zoeken in de workshop juist naar factoren in de organisatie die kunnen leiden tot integriteitovertredingen. Download hier de flyer

Train de trainer programma morele dilemma's

Wilt u ook gesprekken kunnen leiden die gaan over morele dilemma's?
etiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een ‘train de trainer’- training  voor belangstellenden.  Het doel van de train-de-trainer  is dat de deelnemers als gespreksleider een gesprek kunnen begeleiden over morele vraagstukken. De gespreksleider begeleidt, structureert, verdiept en verbreedt het gesprek tussen de deelnemers.
Download hier het volledige programma